Πολιτικά κόμματα – Μια επισκόπηση

Η πολιτική κομματική ζωή στην Κύπρο φέρει και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν κατά τη δεκαετία του ...
...

ΔΗΣΥ – Δημοκρατικός Συναγερμός

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός - ΔΗΣΥ ιδρύθηκε το 1976 από τον Γλαύκο Κληρίδη και στελέχη από το πρώην Ενιαίον Κόμμα της ...
...

ΑΚΕΛ – Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού

Το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού - ΑΚΕΛ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1941 από στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου (KKK) και ...
...

ΔΗΚΟ – Δημοκρατικό Κόμμα

Το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ), από τον Σπύρο Κυπριανού. Ο Κυπριανού υπήρξε ...
...

Η Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου (ΕΔΕΚ)

Η περίπτωση της ΕΔΕΚ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ποικίλους λόγους, το ιδεολογικό της υπόβαθρο, τη σύνδεση της σε διεθνές επίπεδο, ...
...