Οι Ευρωπαϊκές εκλογές στις 13 Ιουνίου 2004

Έξι περίπου εβδομάδες μετά την 1η Μαΐου 2004, ημέρα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δέκα νέα μέλη, πραγματοποιήθηκαν οι ...

Οι Ευρωπαϊκές εκλογές στις 6 Ιουνίου 2009

Οι εκλογές του 2009 για τους αντιπροσώπους της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) διεξήχθησαν σε ουσιαστικά διαφορετικό κλίμα από την ...

Οι Ευρωπαϊκές εκλογές στις 25 Μαΐου 2014

Οι εκλογές του 2014 για τις έξι έδρες της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξήχθησαν υπό νέα κυβέρνηση, που ανήλθε στην ...

Οι Ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου 2019

Η κατάσταση στα μέσα του 2019, όταν διεξήχθησαν οι ευρωεκλογές, ήταν αρκετά διαφορετική από την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αν ...