Ο καθένας μας οφείλει κάτι σε αυτό το νησί. Να δώσουμε σήμερα, αφήνοντας επίσης στα παιδιά μας που ακολουθούν. Δεν είναι προσφορά, αλλά οφειλή.

Ο ιστότοπος ΕΚΛΕΚΤΩΡ, για τις εκλογές, την πολιτική και την κοινωνία στην Κύπρο, αναγεννάται1. Με πιο πλούσιο υλικό, με προοπτική να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός με καθετί που αφορά τους σχετικούς τομείς, ενώ την ίδια ώρα μπορεί να είναι βήμα έκφρασης και δημόσιου διαλόγου. Πηγή πληροφοριών, με αρχείο για το οποίο μόλις έχουν τεθεί τα θεμέλια, εργαλείο ενημέρωσης και έρευνας για τον καθένα, ιδιαίτερα για τον ερευνητή /μελετητή, ο ΕΚΛΕΚΤΩΡ προσφέρει πρόσβαση σε κάθε χρήστη, χωρίς περιορισμούς σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Ο ΕΚΛΕΚΤΩΡ παρουσιάζει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής και κομματικής ζωής και ιστορίας στην ΚΔ. Περιγράφει επίσης το θεσμικό πλαίσιο, το πολιτειακό και τα εκλογικά συστήματα. Οι εκλογικές αναμετρήσεις για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Προέδρου της Δημοκρατίας, από το 1959 μέχρι σήμερα αποτελούν το βασικό οικοδόμημα του ιστότοπου. Για πρώτη φορά περιλάβαμε επίσης πληροφορίες, δεδομένα και λεπτομερείς χάρτες που αφορούν την Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Για κάθε αναμέτρηση, ο χρήστης θα βρει τα ακόλουθα:

  • Σύντομη περιγραφή /ανάλυση για κάθε εκλογή, το πλαίσιο διεξαγωγής, τους μετέχοντες και τις βασικές τους θέσεις. Γενικά στοιχεία για το περιεχόμενο της προεκλογικής εκστρατείας, οι παράγοντες που καθόρισαν το αποτέλεσμα, νικητές και ηττημένοι συμπληρώνουν την ανάλυση.

  • Τα γενικά αποτελέσματα, με τις ψήφους και τα ποσοστά που έλαβαν κόμματα και υποψήφιοι, παγκύπρια και κατά επαρχία, όπως επίσης η κατανομή των εδρών στη Βουλή προσφέρουν τη γενική εικόνα της αναμέτρησης.

  • Για πρώτη φορά, όλοι οι υποψήφιοι για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, από το 1959 μέχρι σήμερα, περιλαμβάνονται σε βάση πληροφοριών με δυνατότητα αναζήτησης. Εκτός από το έτος της αναμέτρησης, το κόμμα και την επαρχία του υποψηφίου, παράμετροι αναζήτησης είναι το φύλο, η θέση στο ψηφοδέλτιο, η σειρά κατάταξης και ο αριθμός ψήφων που πήρε. Απλή αναζήτηση, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να μας αποκαλύψει, για παράδειγμα, ποια κόμματα είχαν το μεγαλύτερο αριθμό γυναικών υποψηφίων, πότε, πού κλπ.
  • Μοναδικό στοιχείο, χαρακτηριστική λειτουργία του ΕΚΛΕΚΤΩΡ είναι η διαδραστική χαρτογράφηση αποτελεσμάτων. Όλες οι προεδρικές εκλογές παρουσιάζονται σε διαδραστικούς χάρτες και γραφήματα, σε επίπεδο κοινότητας και ενορίας. Με εκατοντάδες χάρτες και δεκάδες χιλιάδες γραφήματα οπτικοποιείται το αποτέλεσμα των εκλογών και η γεωγραφική επιρροή κομμάτων και υποψηφίων. Όλες οι προεδρικές εκλογές μέχρι το 2008 περιλαμβάνονται στη λεπτομερή χαρτογράφηση, ενώ συνεχίζουμε την εργασία για τις τελευταίες αναμετρήσεις. Συνέχιση εργασίας γίνεται για τις βουλευτικές εκλογές του 1960, 1970 και 1976, με το ιδιότυπο πλειοψηφικό σύστημα και την οριζόντια ψήφο, όπως επίσης τις δυο πρόσφατες, του 2011 και 2016. Παρουσιάζουμε και τις πιο πρόσφατες εκλογές για ηγέτη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Άρθρα επικαιρότητας και αναλύσεις συμπληρώνουν το περιεχόμενο του ιστότοπου. Πρόθεση είναι να προσφέρει επίσης βήμα έκφρασης, συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο.

Το έργο ΕΚΛΕΚΤΩΡ ανήκει αποκλειστικά στον Χριστόφορο Χριστοφόρου, είναι έργο ζωής, με χιλιάδες ώρες εργασίας και δεκάδες χιλιάδες λίρες /ευρώ δαπάνη, καθαρά προσωπική.

Ευχαριστώ θερμά τον Α και τον Γ (ξέρουν αυτοί) για την πολύτιμη εργασία τους!

1 Ο ΕΚΛΕΚΤΩΡ εγκαινιάστηκε το 2001, με υλικό για εκλογές, διαδραστικούς χάρτες και γραφήματα. Λόγω εξελίξεων στην τεχνολογία ανεστάλη η λειτουργία του. Με νέο σχεδιασμό, αναδημιουργείται!