Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ, στη Χαραυγή, 15 Ιανουαρίου 2023

  • Το µεγαλύτερο µέρος του εκλογικού σώµατος δεν συγκινείται από τεχνικές εντυπώσεων, έχει προ καιρού υιοθετήσει στάση σχεδόν ψυχρού παρατηρητή
  • Απουσιάζει από τις συζητήσεις µεταξύ των υποψηφίων και δεν αναδεικνύεται το πιο σηµαντικό, οι ιδέες και η παραγωγή πολιτικής µε νόηµα
  • Η µάχη για τη συναγερµική ψήφο κρίνει όχι µόνο τη διαφορά του Νίκου Χριστοδουλίδη µε Αβέρωφ Νεοφύτου, µα και τη δυνατότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου να περάσει στον δεύτερο γύρο
  • Είναι αρκετά πιθανό να έχουµε φαινόµενο παρόµοιο µε το 2018, µε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να περνά στον δεύτερο γύρο. Στις προεδρικές εκλογές του 2018 η εικόνα προόδου του Σταύρου Μαλά διαφάνηκε περίπου 15 µέρες πριν την εκλογή

Από την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές απουσιάζει το πιο σηµαντικό, οι ιδέες και η παραγωγή πολιτικής µε νόηµα, διαπιστώνει ο πολιτικός αναλυτής Χριστόφορος Χριστοφόρου. Σε ό,τι αφορά τα προγράµµατα των υποψηφίων, αναφέρει ότι έχουµε επανάληψη της γνωστής καραµέλας «ενότητα» από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος δύο «διαζευγµένων» κοµµάτων, του ∆ΗΚΟ και της ∆ΗΠΑ, ανεξάρτητων και της Ε∆ΕΚ, που αλληλοτρώγονται εδώ και χρόνια. Σηµειώνει επίσης ότι οι προτάσεις Αβέρωφ Νεοφύτου είναι ασυνάρτητες, ενώ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης προσπαθεί να πείσει για τις θέσεις του. Ο κ. Χριστοφόρου εκτιµά, τέλος, ότι στην παρούσα συγκυρία που βρίσκεται η Κύπρος, µε κρίση σε πλείστους τοµείς, το µέλλον προµηνύεται δυσοίωνο.

Πώς κρίνετε το µέχρι τώρα επίπεδο της προεκλογικής εκστρατείας;

Γενικά, σε όλο το φάσµα τους τα χαρακτηριστικά της προεκλογικής εκστρατείας ήταν παρόµοια µε πλείστες από τις προηγούµενες. Κάποια διαφορά παρατηρείται στο µεγάλο αριθµό τηλεοπτικών συζητήσεων που έφεραν τους υποψηφίους σε αντιπαράθεση θέσεων.

Αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι η παρουσία ανεξάρτητων υποψηφίων µε πλήρεις προτάσεις. Απουσιάζει, όµως, το πιο σηµαντικό, οι ιδέες και η παραγωγή πολιτικής µε νόηµα. Είναι διαχρονικό πρόβληµα, όµως στην παρούσα συγκυρία, µε κρίση σε πλείστους τοµείς, µε το Κυπριακό σε φάση πλήρους απώλειας για την ε/κ πλευρά, αυτό προµηνύει δυσοίωνο µέλλον.

Αρκετοί πιστεύουν ότι αυτή η προεκλογική εκστρατεία είναι υποτονική σε σχέση µε προηγούµενες εκστρατείες προεδρικών εκλογών.

Η µακρά διάρκεια οδήγησε εκ των πραγµάτων σε έκπτωση ενδιαφέροντος. Τεχνικά, κλιµάκωση προσπαθειών µε στρατηγικό σχεδιασµό και δυνατότητα κορύφωσης δεν φαίνεται να υπήρξε. Το µεγαλύτερο µέρος του εκλογικού σώµατος δεν συγκινείται από τεχνικές εντυπώσεων, έχει προ καιρού υιοθετήσει στάση σχεδόν ψυχρού παρατηρητή.

Ένα χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών είναι ότι όλοι απευθύνονται σε όλους και όχι στον κοµµατικό περίγυρο. Ίσχυε και σε προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις αυτό;

Σε κάποιο βαθµό είχαµε πάντα αυτή την προσέγγιση, αν και υπερίσχυε η επίκληση της ιδεολογικής διάστασης. Σήµερα, µε τη συρρίκνωση κοµµατικών ποσοστών και τον κατακερµατισµό δυνάµεων, οι κοµµατικές ψήφοι είναι ανεπαρκείς για εξασφάλιση πρόκρισης στον δεύτερο γύρο. Έστω και έτσι, όµως, βλέπουµε πάλι έντονη προσπάθεια να διασφαλιστεί στον µέγιστο βαθµό η ψήφος µε βάση κοµµατική /ιδεολογική ταυτότητα.

Πώς µπορεί να ερµηνευθεί αυτό το φαινόµενο;

Ο κατακερµατισµός δυνάµεων συναρτάται µε ποικίλους παράγοντες: Η εξασθένιση της ιδεολογίας δεν διασφαλίζει πρόκριση στον δεύτερο γύρο µόνο από κοµµατικές ψήφους, ενών πέρα από την ιδεολογική διάσταση, οι ψηφοφόροι ανήκουν πλέον σε πάρα πολλές οµάδες, µε απαιτήσεις για επιµέρους θέµατα. Κάθε οµάδα αναµένει απαντήσεις στις δικές της προτεραιότητες, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, ακόµα και προσωπικών συµφερόντων.

Πώς έχει διαµορφωθεί µέχρι τώρα το πολιτικό σκηνικό;

Αν πάρουµε τον τοµέα «προτάσεις υποψηφίων», παρατηρούµε την αδυναµία των υποψηφίων να ξεφύγουν από προγράµµατα σε µορφή «έκθεση ιδεών».

Έχουµε, επίσης, επανάληψη της γνωστής καραµέλας «ενότητα» από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. ∆εν είναι φαιδρό όταν αυτή διατυπώνεται από υποψήφιο των «διαζευγµένων» ∆ΗΚΟ-∆ΗΠΑ-ανεξάρτητων και της Ε∆ΕΚ που αλληλοτρώγονται εδώ και χρόνια;

Έχουµε επίσης ασυνάρτητες προτάσεις από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, µε το ΝΑΤΟ και τον αντιπρόεδρο ή… βοηθό του Προέδρου, όπως επίσης τα «επισκέψιµα αγροκτήµατα», πρόταση που απειλεί το περιβάλλον, ή τις 8.000 ευρώ σε κουρεµένους.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης σταδιακά αποστασιοποιείται από προηγούµενες θέσεις και την κυβέρνηση για διαφθορά, για Κυπριακό και δύο κράτη. ∆ύσκολη προσπάθεια να πείσει.

Ανεξάρτητοι υποψήφιοι, όπως Αχιλλέας ∆ηµητριάδης, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και Γιώργος Κολοκασίδης, παρουσιάζουν αξιόλογες προτάσεις, µα αποµένει να πείσουν για τις δυνατότητες και τα µέσα υλοποίησής τους.

Γενικά, η εικόνα παρουσιάζει τους υποψηφίους σε «επικίνδυνη αποστολή».

Συµφωνείτε ότι µέχρι τώρα δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να συζητηθούν θέµατα που καίνε και απασχολούν τον πολίτη;

Φυσικά! Ουδεµία πειστική πρόταση για τη διαφθορά. Τίποτε για την απονοµή δικαιοσύνης, όπου οι καθυστερήσεις είναι εφαλτήριο για τοπικές και κυβερνητικές εξουσίες να παρανοµούν. Ουδεµία ουσιαστική πρόταση για ανόρθωση των θεσµών και προπάντων τι θα γίνει µε τους διορισµούς Γενικού Εισαγγελέα και Β. Γ. Εισαγγελέα που είναι σε πλήρη σύγκρουση µε κάθε έννοια κράτους δικαίου. Η πρόταση διαχωρισµού εξουσιών δεν είναι επαρκής. Ακόµα πιο σηµαντικό, ουδεµία πειστική πρόταση διατυπώθηκε για το Κυπριακό. ∆εν αντιλαµβάνονται πόσο κρίσιµο πρόβληµα αντιµετωπίζουµε, όταν όλοι το αντιλαµβανόµαστε; Η ε/κ πλευρά έχει απολέσει τα πάντα εξαιτίας της αναξιοπιστίας του Προέδρου και των χειρισµών του, όπως επίσης του τότε ΥΠΕΞ του.

Πληροφορίες:

Ο Χριστόφορος Χριστοφόρου µελετά και παρακολουθεί τις εκλογικές διαδικασίες στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2001 λειτουργεί τον ιστότοπο ΕΚΛΕΚΤΩΡ, µε υλικό για τις εκλογικές αναµετρήσεις από το 1959 µέχρι σήµερα, περιλαµβανοµένων και δεδοµένων που αφορούν την τουρκοκυπριακή κοινότητα, διαδραστικούς χάρτες και γραφήµατα.

Το θεσµικό πλαίσιο, το πολιτειακό και τα εκλογικά συστήµατα αποτελούν το βασικό οικοδόµηµα του ιστότοπου. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι ανοιχτή για όλους.

Σε ποια θέµατα θα πρέπει να επικεντρωθούν οι υποψήφιοι µέχρι το τέλος των εκλογών;

Ας αφήσουµε τους υποψηφίους να το αποφασίσουν, να βρουν τι είναι καλό για τον τόπο!

Οι δηµοσκοπήσεις υποδεικνύουν µεγάλα ποσοστά αναποφάσιστων ή αβέβαιων για συµµετοχή στις κάλπες

Μπορεί κάποιος να προβλέψει την πορεία που θα πάρουν τα πράγµατα µέχρι τις 5 Φεβρουαρίου που θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές;

Αναµένεται έντονη προσπάθεια από όλους και κάποια αποκρυστάλλωση τάσεων. ∆εν διαφαίνονται προοπτικές ανατροπής όσων είδαµε µέχρι τώρα, της υπεροχής Χριστοδουλίδη σε στήριξη, έστω και αν οι δηµοσκοπήσεις υποδεικνύουν µεγάλα ποσοστά αναποφάσιστων ή αβέβαιων για συµµετοχή στις κάλπες. Να µην ξεχνούµε επίσης την εξασθένιση των κοµµατικών µηχανών και δυσπιστία των ψηφοφόρων.

Με άλλα λόγια, µπορεί αυτή τη στιγµή να είναι κάποιος σίγουρος για το ποιοι θα περάσουν στον 2ο γύρο;

Είναι παρακινδυνευµένο να θεωρήσουµε πως ο Χριστοδουλίδης δεν θα είναι στον δεύτερο γύρο. Αυτή την ώρα (Πέµπτη πρωί) είναι σε εξέλιξη δηµοσκοπήσεις. Θα είναι ενδεικτικές για την παρούσα εικόνα και το µέλλον. Η µάχη για τη συναγερµική ψήφο κρίνει όχι µόνο τη διαφορά του Ν. Χριστοδουλίδη µε Αβέρωφ Νεοφύτου, µα και τη δυνατότητα του Α. Νεοφύτου να περάσει στον δεύτερο γύρο.

Είναι αρκετά πιθανό όµως να έχουµε φαινόµενο παρόµοιο µε το 2018, µε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να περνά στον δεύτερο γύρο. Στις προεδρικές εκλογές του 2018 η εικόνα προόδου του Σταύρου Μαλά διαφάνηκε περίπου 15 µέρες πριν την εκλογή.