Πολιτική Ιστορία

Η Κύπρος έχει μόνο μερικές δεκαετίες ελεύθερης ζωής. Η γεωγραφική και στρατηγική θέση του νησιού αποτέλεσαν το μοιραίο χαρακτηριστικό του, που οδήγησε σε ατέλειωτους αιώνες υποταγής σε περιφερειακές ή απομακρυσμένες δυνάμεις κατοχής.

Υποτυπώδης πολιτική ζωή αρχίζει κατά τη βρετανική κατοχή <font color=»#22BF51″><b>(1878-1960)</b></font>, με τους περιορισμούς που συνεπάγεται η άσκηση πολιτικής σε μια χώρα υπό κατοχή. Με τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου (2/1959) η Κύπρος θα αποκτήσει, μετά από τετράχρονο αντιαποικιακό αγώνα, την ανεξαρτησία της. Η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε στις 16 Αυγούστου <font color=»#22BF51″><b>1960</b></font>.&nbsp;

Το <font color=»#22BF51″><b> 1959</b></font> πραγματοποιούνται οι πρώτες προεδρικές εκλογές και το 1960 οι πρώτες βουλευτικές. Η διάσπαση του κράτους το <font color=»#22BF51″><b>1963</b></font>, με την παραμονή της εξουσίας σε ελληνοκυπριακά χέρια καθυστερεί τις επόμενες προεδρικές μέχρι το <font color=»#22BF51″><b>1968</b></font>, ενώ η Βουλή ανανεώνεται μόλις το <font color=»#22BF51″><b>1970</b></font>.

Μέχρι το <font color=»#22BF51″><b>1968</b></font>, το ΑΚΕΛ παραμένει το μόνο κόμμα και η πιο σημαντική οργανωμένη πολιτική δύναμη στην Κύπρο. Το Μάιο του <font color=»#22BF51″><b> 1968 </b></font> δημιουργείται το Δημοκρατικό Εθνικό Κόμμα και τον Φεβρουάριο του <font color=»#22BF51″><b>1969</b></font>, μέσα σε μια βδομάδα ιδρύονται ακόμα τέσσερα κόμματα (Ενιαίο, ΕΔΕΚ, Προοδευτική Παράταξη και Προοδευτικό Κόμμα).

Δυο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή του <font color=»#22BF51″><b>1974</b></font>, ιδρύονται η Δημοκρατική Παράταξη (που έγινε Δημοκρατικό Κόμμα) και ο Δημοκρατικός Συναγερμός για να ακολουθήσουν αργότερα άλλα, μικρά κόμματα, πλείστα από τα οποία δεν επιβιώνουν στο χρόνο.&nbsp;

Από την πλευρά τους, οι Τουρκοκύπριοι προβαίνουν από το <font color=»#22BF51″><b> 1967</b></font> σε σύσταση δικών τους διοικητικών οργάνων, της «Αυτόνομης Προσωρινής Διοίκησης». Με την εισβολή του τουρκικού στρατού και την κατοχή μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, επέρχεται πλήρης εδαφικός διαχωρισμός των πληθυσμών. Το «Ομόσπονδο Τουρκικό Κράτος της Κύπρου» (1975) και η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» που το διαδέχθηκε (1983) δεν αναγνωρίστηκαν διεθνώς παρά μόνο από την Τουρκία.&nbsp;

Τα πιο σημαντικά κόμματα είναι το Τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το <font color=»#22BF51″><b>1970</b></font>, το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, που ίδρυσε το <font color=»#22BF51″><b> 1975</b></font> ο Ραούφ Ντενκτάς, το Κόμμα Κοινοτικής Απελευθέρωσης <font color=»#22BF51″><b> (1976)</b></font> και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο <font color=»#22BF51″><b> (1992)</b></font> και άλλα μικρότερα. Διάφορα κόμματα ιδρύονται από έποικους, με πιο σημαντικό το Κόμμα της Αναγέννησης, το οποίο από το <font color=»#22BF51″><b> 1992</b></font> συγχωνεύθηκε με το Δημοκρατικό.&nbsp;

Οι εκλογές, η πολιτική ζωή και συμπεριφορά και σχετικά φαινόμενα των οποίων η μελέτη και ανάλυση άρχισε μόνο πρόσφατα. Στις ιστοσελίδες που ακολουθούν θα παρέχονται βασικές πληροφορίες και τακτική ενημέρωση.